BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

STUDIE A ANALÝZY

Společnost BITS Consulting se již 12-tým rokem věnuje přípravě analýz o aktuálním stavu a trendech využití ICT v bezmála tisícovce tuzemských podniků a institucí z celkem třiačtyřiceti vertikálních segmentů české ekonomiky. Informace, které byly v průběhu minulého desetiletí získány jsou využívány zejména:

  • při přípravě článků o aktuálním stavu a trendech využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech české ekonomiky, které jsou průběžně publikovány v měsíčníku CIO Business World,
  • při přípravě tematicky zaměřených článků a přednášek o nejrůznějších aspektech využití ICT v české ekonomice, které jsou publikovány v odborném počítačovém a ekonomickém tisku, nebo které zaznívají na odborných konferencích a seminářích,
  • při přípravě prezentací výstupů zakázkových analýz aktuálního stavu a trendů využití konkrétních typů ICT-řešení v segmentech české ekonomiky,
  • při přípravě interních seminářů a oponentur na výběrové řízení na dodávku nejrůznějších ICT-řešení pro uživatele z tuzemských podniků a institucí,
  • při přípravě a realizaci projektu CIO Network, tj. série klubových setkání manažerů IT a dalších představitelů významných institucí a podniků z různých vertikál tuzemské ekonomiky.

UPOZORNĚNÍ!!!

Veškeré primární informace o aktuálním stavu a trendech využití ICT v jednotlivých konkrétních tuzemských podnicích a institucích, které máme k dispozici a které NEJSOU veřejně přístupné, považujeme za STRIKTNĚ DŮVĚRNÉ a jako s takovými s nimi nakládáme. Tyto informace jsou využívány pouze a VÝHRADNĚ takovým způsobem (souhrnně za celý segment), aby již nebylo možné zpětně identifikovat jejich konkrétní zdroj (konkrétní ukazatele konkrétního podniku).

SOUHRNNÉ informace o všech dosud analyzovaných a po čtyřech a osmi letech reanalyzovaných vertikálních segmentech české ekonomiky naleznete v pdf souboru.

V případě zájmu o výsledky analyzování české ekonomiky nás kontaktujte na: info@cionetwork.cz

Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz