BITS Consulting

[9. 2. 2009] STUDIE A ANALÝZY

Společnost BITS Consulting se již 12-tým rokem věnuje přípravě analýz o aktuálním stavu a trendech využití ICT v bezmála tisícovce tuzemských podniků a institucí z celkem třiačtyřiceti vertikálních segmentů české ekonomiky. Informace, které byly v průběhu minulého desetiletí získány jsou využívány zejména:

UPOZORNĚNÍ!!!

Veškeré primární informace o aktuálním stavu a trendech využití ICT v jednotlivých konkrétních tuzemských podnicích a institucích, které máme k dispozici a které NEJSOU veřejně přístupné, považujeme za STRIKTNĚ DŮVĚRNÉ a jako s takovými s nimi nakládáme. Tyto informace jsou využívány pouze a VÝHRADNĚ takovým způsobem (souhrnně za celý segment), aby již nebylo možné zpětně identifikovat jejich konkrétní zdroj (konkrétní ukazatele konkrétního podniku).

SOUHRNNÉ informace o všech dosud analyzovaných a po čtyřech a osmi letech reanalyzovaných vertikálních segmentech české ekonomiky naleznete v pdf souboru.

V případě zájmu o výsledky analyzování české ekonomiky nás kontaktujte na: info@cionetwork.cz