BITS Consulting

[9. 1. 2011]

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

 

 

 

 


 

 

 

ŘEŠENÍ PRO ÉRU OŽIVENÍ ANEB "POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE"

 

TERMÍN SETKÁNÍ: 24. února 2011 (čtvrtek), 9.00 - 17.00 hod. MÍSTO SETKÁNÍ: Konferenční centrum ČNB (Plodinová burza), Senovážné nám. 30, Praha 1

 

HLAVNÍ TÉMATA:

Výroční konference CIO Network a CACIO završuje předchozích dvanáct let průběžného mapování využití ICT v tuzemské ekonomice, jež bylo založeno na osobní komunikaci s představiteli více než osmi set tuzemských podniků a dalších institucionálních uživatelů ICT. Obsahem této konference však nebude zdaleka jen pouhé ohlédnutí za vývojem využití ICT tuzemskými podniky a institucionálními uživateli ICT, nýbrž a to zejména  také souhrn informací o nejaktuálnějších trendech dalšího rozvoje využití ICT v tuzemské ekonomice na prahu počínajícího ekonomického oživení.

Na základě úvodního poučení z krizového vývoje využití ICT v tuzemské ekonomice, které bylo na základě osobních rozhovorů s představiteli českých podniků a institucí sledováno naživo v průběhu posledních let (a které tak odhalilo nejen životaschopné trendy, ale také celou řadu dříve netušených praktických úskalí rozvoje využití ICT v nestabilním ekonomickém prostředí), tak bude tato výroční konference CIO Network a CACIO věnována především tématům, která v nynějších dobách křehkého ekonomického oživení hýbou světem tuzemského profesionálního využití ICT.

Nosným motivem této konference tak bude téma zvyšování praktických přínosů ICT pro další rozvoj konkurenceschopnosti jednotlivých tuzemských podniků a komerčních institucí i české ekonomiky jako celku v konfrontaci s neutuchajícím tlakem na minimalizaci celkových nákladů na pořízení a provoz ICT a to vše v ekonomickém prostředí, jehož stabilita je a také v dohledné době i nadále bude narušována celou řadou nevyzpytatelných a tudíž jen velmi obtížně předvídatelných rizikových faktorů.  

Součástí konference tak bude samozřejmě též představení zajímavých ICT-projektů s velmi dobrým poměrem celkových přínosů a nákladů prověřeným během ekonomické krize, z nichž některé uspěly např. v některém z předchozích ročníků soutěže IT PROJEKT ROKU pořádané sdružením CACIO, a také seznámení s aktuálními přínosy těchto projektů v nynějším postkrizovém období. Samozřejmě přitom opět nebude chybět ani prezentace toho nejzajímavějšího z aktuálního ročníku soutěže IT PROJEKT ROKU 2010 a to včetně stručného představení finalistů této soutěže a následné volby těch, které účastníky konference nejvíce zaujaly.

 

SETKÁNÍ JE URČENO:

 

PROGRAM:  

8:30 - 9:00

Registrace

9:00 - 9:15

Úvod konference - přivítání účastníků

 

Moderátor: Lukáš Erben, šéfredaktor CBW, IDG Czech Republic

 

Úvodní slovo: Lubomír Karpecki, nezávislý konzultant a publicista, CIO Network, Miroslav Hübner, předseda sdružení, CACIO

9:15 - 10:15

Poučení z krizového vývoje

 

Miroslav Řihák, předeseda představenstva, ANECT, Lubomír Karpecki, nezávislý konzultant a publicista, CIO Network

10:15 - 10:45

Jak ovládat cloud jednoduše a transparentně

 

Aleš Vocásek, Head of Product Management and Presales,  T-SYSTEMS

10:45 - 11:10

Přestávka na kávu

11:10 - 11:40

Jak na zvyšující se množství dat: Levnější je řešit příčinu než důsledek

 

Martin Malý, obchodní ředitel, SERVODATA

11:40 - 12:00

Česká pojišťovna - doručování IT služeb pro 12.000 interních a externích uživatelů

 

Lukáš Klášterský, vrchní ředitel pro Provoz IT, Česká pojišťovna

12:00 - 12:20

Virtualizace desktopů = Citrix XenDesktop = jedno řešení pro všechny uživatele IT služeb ve společnosti

 

Ondřej Marek, Regional Marketing Manager, CITRIX System

12:20 - 13:00

PANELOVÁ DISKUSE - Řešení pro éru oživení aneb poučení z krizového vývoje

 

Moderátor: Lukáš Erben, šéfredaktor CBW, IDG Czech Republic

13:00 - 14:10

Oběd

14:10 - 14:30

Intel  vPro Technologie-základ pro virtualizaci, efektivní správu a bezpečnost Vaší klientské infrastruktury

 

Petr Ulvr, Business Development Manager, INTEL

14:30 - 14:50

Efektivní ukládání dat a úspora nákladů ve virtualizovaném prostředí

 

Daniel Merhaut, Public Segment Manager, NetApp

14:50 - 15:20

Řízení rizik v rámci outsourcingu

 

Luděk Novák, Senior Consultant, ANECT

15:20 - 15:30

Přestávka na kávu

15:30 - 16:40

Představení projektů finalistů IT PROJEKT ROKU 2010

 

Moderátor: Jiří Lukáš, člen řídícího výboru CACIO

16:40 - 17:00

Losování tomboly - vyhlášení vítěze Divácké soutěže o nejúspěšnější IT PROJEKT ROKU

po 17:00

Závěr konference

 

Kompletní program včetně krátkých anotací si můžete stáhnout v pdf formátu z přílohy.

 

SALÓNEK PARTNERŮ:

Rádi bychom Vás také pozvali do salónku partnerů v Malém sále. U společnosti ANECT např. uvidíte ukázku Vydio a ukázku Virtuálních platforem. Dále se můžete s pracovníky společnosti ANECT zamyslet nad čtyřmi tematickými okruhy (např. bezpečnost, hlavní oblasti systémů pro ICT, apod.)

Také pracovníci společnosti  SERVODATA a společnosti T-SYSTEMS jsou připraveni předvést svá řešení a diskutovat v Malém sále.

 

TOMBOLA:

V závěru konference je připraveno losování tomboly, kterou sponzorují  partneři konference. Hlavním partnerem tomboly je společnost CITRIX System, která věnovala do tomboly netbook od firmy Acer.

V rámci tomboly budou také vyhlášeny výsledky Divácké soutěže o nejúspěšnější IT Projekt roku 2010.

 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účast na Výroční konferenci CIO Network a CACIO je pro uživatele ICT (non-dodavatel ICT) BEZPLATNÁ.

Účastnický poplatek pro posluchače z dodavatelských firem: 5.500 Kč + DPH

Výše uvedené poplatky zahrnují:

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

  

REZERVACE ÚČASTI: