BITS Consulting

[18. 1. 2011] CIO Network - AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A DISKRÉTNÍ VÝROBA

Generální partner

 

 Partneři

Mediální partneři

 

 

 

 

 

Termín setkání: 7. dubna 2011 (čtvrtek), 9.00 - 15.00 hod. Místo setkání: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 42, Praha 10

 

Hlavní témata:

Jaký je aktuální stav a trendy využití ICT ve vybraných segmentech tuzemské diskrétní výroby v nynějším období křehkého ekonomického oživení ? a to ve velmi reprezentativním vzorku zahrnujícím více než stovky nejvýznamnějších tuzemských podniků z odvětví automobilového průmyslu, výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení, hi-tech průmyslu, výroby elektrických strojů a zařízení, výroby domácích spotřebičů, kovodělného průmyslu a také z gumárenského, plastikářského průmyslu a textilního průmyslu, jež mají silné vazby zejména na autoprůmysl?

Na setkání budou prezentovány např. unikátní informace o celkovém rozsahu a konkrétní podobě ICT-infrastruktury využívané těmito podniky, tj. např. informace o jimi využívaných standardních
a oborově specifických podnikových aplikacích, informace o celkové výši a struktuře investičních
a provozních výdajů těchto podniků na ICT či informace o tom, kým a čím je rozhodování o dalších investicích do ICT v těchto podnicích ovlivňováno. Na úvodní prezentaci těchto informací pak naváže další odborný program, jenž bude vycházet mj. též z aktuálních informací o střednědobých investičních prioritách těchto podniků ve sféře ICT, jejich motivech a konkrétních možnostech jejich praktického naplnění v aktuální ekonomické situaci.

 

Program: 

 

8:00 - 9:00
Registrace + snídaně

9:00 - 10:15
Aktuální stav využití ICT v diskrétní výrobě a autoprůmyslu
Lubomír Karpecki (BITS Consulting)
, nezávislý konzultant a publicista
Jaká je celková úroveň vybavenosti ICT v jednotlivých vertikálních segmentech diskrétní výroby a autoprůmyslu? Jaké je personální zázemí ICT v podnicích z těchto vertikálních segmentů české ekonomiky a jaké jsou finanční zdroje, s nimiž útvary ICT v těchto podnicích pracují? A co změnily důsledky krize na investičních prioritách těchto podniků ve sféře ICT? O těchto a dalších tématech bude tento příspěvek.

10:15 - 10:45
Podpora společnosti Infor podnikům ze segmetu diskrétní výroby a automobilového průmyslu
Petr Felkner (Infor Czech),
Country manager
Po skončení ekonomické krize jsou podniky ze segmentu diskrétní výroby a automotive průmyslu postaveny před nové výzvy. Investice do ERP řešení specificky zaměřených na diskrétní výrobu pomáhají těmto společnost zvládnout narůstající komplexnost výrobních procesů.

10:45 - 11:05
Dynamické ICT pro úspěšnou, dynamickou firmu
Petr Fořt (T-SYSTEMS),
Head of Global Account VW/Automotive
Dynamika trhu vyžaduje dynamické přizpůsobování ICT infrastruktury potřebám společnosti. Best-practise pro ERP systém společnosti-aplikační řešení SaaS na bázi dynamické ICT infrastruktury.

11:05 - 11:20
Přestávka na kávu

11:20 - 11:50
Řízení podniku podle kapitálové výnosnosti
Radek Páleník (Hanácké železárny a pérovny),
finanční ředitel a místopředseda představenstva
Praktické zkušenosti  s využitím vlastního řešení - informačního systému, který reaguje na výrobní a procesní data a kalkuluje z nich kapitálovou náročnost. Díky přesné deskripci výrobního procesu je schopen přesně zkalkulovat a popsat náklady na produkt; kolik by měl stát, jaké má náklady, za jakou cenu by se měl nabídnout, jaká by měla být ziskovost nebo ROI.

11:50 - 12:10
IT by mělo nabízet kromě optimalizace i reakceschopnost a elasticitu
Jiří Gregor (Plastika),
člen představenstva
aneb zamyšlení nad zkušenostmi s architekturou informačních systémů

12:10 - 12:30
Motivace pracovníků s využitím vizualizace výkonnostních ukazatelů
Jiří Kolář (LINET), ředitel IT

12:30 - 13:00
PANELOVÁ DISKUSE

13:00 - 14:00
Oběd

14:00 - 14:30
Dlouhodobé trendy a perspektivy dalšího rozvoje využití ICT v diskrétní výrobě
a autoprůmyslu
Lubomír Karpecki (BITS Consulting)
, nezávislý konzultant a publicista
Jaká jsou úskalí a rizika budování informačních systémů podniků ze segmentů diskrétní výroby a autoprůmyslu, které obnažily důsledky krize? Co přináší budování center sdílených služeb, Cloud COmputing a další aktuální trendy využití ICT v těchto podnicích? A kudy se ubírá další vývoj jejich informačních systémů ve sférách pokročilého plánování a řízení výroby apod.? Mj. i o těchto a dalších tématech bude tento příspěvek.

14:30 - 14:50
Adaptive Manufacturing Control (AMC)-ERP tuning a optimalizace komplexních výrobních procesů
Milan Hruška (IS BERGHOF)
, obchodní konzultant
Uživatelé podnikových informačních systému se denně potýkají s problémem údržby dat. Není v lidských silách průběžně aktualizovat dispoziční parametry u tisíců položek.
Řešení existuje: AMC-modulární systém adaptivní regulace, který neustále monitoruje a analyzuje výrobní a logistická data v podnikovém IS. Průběžně jsou optimalizována důležitá nastavení v kmenovém ERP IS s ohledem na předem definované cíle, jako jsou průběžná doba výroby, výše zásob či dodací spolehlivost. Možnost změřit potenciál přínosů před samotnou implementací - analýzou stávajících dat v konkrétních podmínkách podniku - snižuje riziko investice na minimum. Doba návratnosti investice do projektu AMC se pohybuje zpravidla mezi 6 - 12 měsíci.

14:50 - 15:10
Infor AutoConnect: přehled řešení pro řízení poptávky v segmentu subdodavatelů
Antonín Mojka (Infor Czech),
business consultant pro oblast výroby
Řešení Infor AutoConnect pro řízení poptávky v segmentu subdodavatelů rozšiřuje tradiční ERP systémy ve výrobních společnostech se zaměřením na odvětví automotive. Poskytuje spojení se všemi důležitými systémy v podniku s možností propojení s jakýmkoliv ERP řešením.

15:10 - 15:20
Závěrečná diskuse

15:20
Závěr setkání

 

 

 

 

 

Podmínky účasti:


Základní účastnický poplatek pro dodavatele ICT                      4.900 Kč + DPH
Účastnický poplatek pro členy ICTU 20% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro členy CACIO 100% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro uživatele ICT (nedodavatele ICT) 100% sleva z poplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené poplatky zahrnují:

 

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

 

 

Přihlášení k účasti: