BITS Consulting

[18. 1. 2011] CIO Network - VIRTUALIZACE A CLOUD COMPUTING

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Mediální partneři

 

 

 

Termín setkání: 19. května 2011 (čtvrtek), 9.00 - 15.00 hod. Místo setkání: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 42, Praha 10

 

Hlavní témata:

Tento v pořadí již třetí ročník setkání CIO Network věnovaných tématu virtualizace bude rozšířen
o komplementární téma cloud computingu. Virtualizace je fenoménem, jehož praktické aplikace se dočkaly velmi dynamického rozvoje i v dobách ekonomické krize. Další opětovný návrat k tématu virtualizace po roce od předchozího setkání CIO Network na toto téma tak bude reagovat na posuny,  jež přináší kombinace předchozích praktických zkušeností s využitím virtualizace v nelehkých dobách globální ekonomické krize s pozitivními důsledky prvních náznaků ekonomického oživení, jež však klade zvýšené nároky na schopnost pružné adaptace ICT-infrastruktury tuzemských podniků a institucí zejména na oživení aplikačního rozvoje. Jednou z možných cest zvýšení efektivity využití ICT v postkrizovém období je totiž právě komplementární využití virtualizace a cloud computingu, které umožňuje efektivnější využití již používaného i nově pořizovaného hardwaru, zvýšení dostupnosti serverů a další optimalizaci ICT-infrastruktury při citelné redukci nákladů na její pořízení i provoz.

Program:

8:00-9:00

Registrace + snídaně

9:00-9:05
Přivítání

9:05-9:50
Virtualizace a cloud computing v tuzemských podnicích-vize versus realita
Lubomír Karpecki, konzultant a publicista (CIO Network)

Zatímco virtualizace serverové infrastruktury již v tuzemských podnicích či finančních institucí výrazně pokročila, virtualizaci desktopů a transformaci ICT-infrastruktury s využitím Cloud Computingu hlavní boom teprve čeká. Jaký je tedy aktuální reálný výchozí stav využití virtualizace a Cloud Computingu v komerční části české ekonomiky? Jaké jsou hlubší důsledky těchto trendů a jaká jsou hlavní rizika a bariéry jejich dalšího rozvoje? Nejen tato témata budou předmětem úvodní přednášky.

9:50-10:20
Podniky a cloud computing
Petr Panaček, Senior Consultant (ANECT)
Modely cloudových služeb, typy cloudů. Jaké jsou bariéry, které mohou bránit podnikům využívat cloudové služby. Lze  tyto bariéry překlenout? Referenční architektura privátního cloudu. Příklady využití privátních cloudů.

10:20-10:40
Přestávka na kávu

10:40-11:10
Citrix virtual computing story
Pavel Buček, Business Development Manager CITRIX (Arrow ECS)

Citrix a virtualizace spolu tvoří nerozdělitelnou součást. Možnosti doručování virtuálních desktopů, využívání dynamických změn obsahu virtuálních i fyzických serverů a široké možnosti přístupu k aplikacím a datům uživatelů dělají z Citrixu leadera v oblasti Cloud computingu. Virtualizace desktopů, aplikací a serverů jsou základními stavebními kameny pro SaaS a Cloud.

11:10-11:40
Přinese implementace cloudu očekávanou úsporu?
Martin Malý, Sales Director, Jan Knyttl, Division Director (SERVODATA)

Je pro budoucí IT Cloud jedinou alternativou? Může se interní IT změnit v poskytovatele SaaS a jaké by mělo toto rozhodnutí dopady na firemní procesy. Nová úloha IT společnosti při implementaci Cloudu. 

11:40 - 12:00
Váš privátní cloud?!
Hynek Cihlář, konzultant (AutoCont)

12:00 -13:00
Oběd

13:00-14:00
BLOK UŽIVATELSKÝCH ZKUŠENOSTÍ
Konsolidace serverů ve společnosti VEBA
Milan Mikloš, IT Manager (VEBA)
Postup konsolidace a virtualizace v GE Money ČR
Pavel Zídek (IT Senior Manager-Service Delivery), GE Money Bank

14:00-14:30
PANELOVÁ DISKUSE
Moderátor: Lubomír Karpecki
Témata: Kam až může zajít smysluplná virtualizace?
Cloud computing-zaprší z toho mraku nebo nezaprší?
Jak to vše mění roli CIO a podnikových útvarů IT?

14:30-14:50
Přestávka na kávu

14:50 - 15:10
Škálování a konfigurace cloudu v praxi
Aleš Vocásek, Head of Product Management and Presales (T-SYSTEMS)

V dnešní cloudové době, kdy již pomalu mizí obavy ze svěřování ICT infrastruktury společnosti poskytovatelům, vyvstávají další otázky. Jak jednoduše škálovat cloud? Jak jednoduše nastavit síť? Jak do cloudu jednoduše importovat stávající servery? Tato přednáška se pokusí na tyto otázky odpovědět i s praktickou ukázkou.

15:10-15:30
Budoucnost řízení a měření bezpečnosti v dynamických, servisně orientovaných systémech-evropský projekt MASTER
Jan Sobota, Business Integration Manager  (ANECT)
S nastupující vlnou Cloud computingu se rychle a významně mění provozní model podnikových informačních systémů. Systémy se skládají ze služeb pracujících v distribuovaném prostředí, překračujícím hranice tradičních domén. Služby zapojené v systémech se navíc mohou dynamicky měnit. Častou obavou potenciálních zákazníků je bezpečnost a důvěryhodnost těchto systémů. Ani přísné parametry nastavené v SLA nedokážou tyto obavy rozptýlit, protože pokuta nenavrátí uživateli služby jeho kredit. Existuje vůbec způsob, jak měřitelně prokázat a zajistit bezpečnost a důvěryhodnost takto složitých ekosystémů? Hledáním odpovědí na tuto otázku se zabývá evropský vědecko-výzkumný projekt Managing Security and Trust for Services-MASTER.

15:30-15:45
ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

15:45-16:00
Losování dotazníků + závěr

 

 

 

 

 

Podmínky účasti:


Základní účastnický poplatek pro dodavatele ICT                      4.900 Kč + DPH
Účastnický poplatek pro členy ICTU 20% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro členy CACIO 100% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro uživatele ICT (nedodavatele ICT) 100% sleva z poplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené poplatky zahrnují:

 

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

 

 

Přihlášení k účasti: