BITS Consulting

[25. 7. 2011] CIO Network - POKROČILÁ ŘEŠENÍ PRO STROJÍRENSTVÍ A DISKRÉTNÍ VÝROBU

Generální partner

 Hlavní partner

 Partneři

 Mediální partneři

 Odborný partner

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 4. října 2011, od 8:30 hod.

Místo konání: Holiday Inn, Brno

Hlavní témata setkání:

 

Program setkání:

8:30 - 9:00
Registrace

9:00 - 10:00
Aktuální stav využití ICT ve strojírenství a diskrétní výrobě
Lubomír Karpecki (CIO Network), nezávislý konzultant a publicista
V této přednášce budou prezentovány výsledky aktuálního průzkumu využití ICT v segmentech lehkého, těžkého a investičního strojírenství, a to ve srovnání se souhrnnými údaji o využití ICT v dalších segmentech diskrétní výroby a automobilového průmyslu zahrnujícími např. informace o celkovém rozsahu a struktuře ICT-infrastruktury využívané těmito podniky a institucemi, informace o využívaných standardních a oborově specifických podnikových aplikacích, informace celkové výši a struktuře investičních a provozních výdajů na ICT, informace o střednědobých investičních prioritách ve sféře ICT a celkové výši preferovaných investic a také celou řadu dalších, jinými cestami nedostupných informací o využití ICT v podnicích ze segmentu strojírenství, ostatní diskrétní výrobě a automobilovém průmyslu.

10:00 - 10:30
Řešení pro centrální správu číselníků Codebook
Iva Zatloukalová, konzultantka z oddělení Integrace systémů, ANECT
Duplicity, nepřesnosti v záznamech, nekonzistence dat,  to je jen malý výčet překážek, se kterými se musí organizace vypořádávat, jde-li o záznamy v systémech.
Zavedení systému pro centrální správu číselníků přináší řešení této složité situace a určitě také provozní úspory. Takové řešení je bezpochyby použitelné a ekonomicky užitečné v každé větší společnosti. 
Cílem sdílení číselníků více aplikacemi je mimo jiné nutnost omezit používání duplicitních a nekonsistentních dat v různých částech ICT.
Jak na to a jaké další přínosy takové řešení opravdu přináší vám popíše tato přednáška.

10:30 - 10:50
Přestávka na kávu

10:50 - 11:20
Recept na pokročilé plánování a řízení výroby
Petr Boháč, vedoucí oddělení implementace, ITeuro
Když chcete dobře vařit, musíte mít dobré vybavení kuchyně, dobrý recept, ingredience a stejně to nestačí. Klíčové je umět vařit. S plánováním je to stejné. Bez dobrého systému, nejlépe takového, který má právo se označit jako APS, se obejdete stěží. Navíc však potřebujete data, určitý způsob práce, jasné a dodržované procesy v organizaci a ještě někoho, kdo vše vyladí v tom správném poměru.  Několik praktických rad, jak se dá naučit vařit s plánováním a vybírat pro něj ty správné suroviny.

11:20 - 11:40
Přínosy integrace pokročilého plánování výroby v systému ERP ve strojírenském podniku
Milan Hruška, obchodní konzultant, IS BERGHOF
Konkrétní nasazení nástrojů pro pokročilé plánování a zajištění kvality dat PSIpenta Adaptive ve společnosti KARDEX při realizaci projektu SPEED.   Stručné seznámení s vybranými použitými prvky pokročilých algoritmů adaptivní regulace Adaptive Manufacturing Control (AMC): optimalizace parametrů ERP, dynamická regulace procesů, plánování pořadí v závislosti na vytížení kapacit.

11:40 - 12:00
Inteligentní plánování a optimalizace pro flexibilitu a přímé úspory
Michal Kolář, Head of Department, T-SYSTEMS
ERP systémy jsou schopné zajistit tok informací vaší firmou.  Přednáška ukazuje, jak těchto dat využít pro přímé úspory a zajištění flexibility firmy díky nasazení  APS (Advanced Planning and Scheduling) řešení pro plánování a optimalizaci, založené na obchodních cílech společnosti.

12:00 - 12:15
DISKUSE

12:15 - 13:15
Oběd

13:15 - 13:45
Komplexní řízení produktivity výrobních zakázek ve vazbě na řízení jakosti a lidských zdrojů
Dalimil Nejezchleba, Manažer IT, Kermi
Předmětem této přednášky bude prezentace zkušeností s rozšířením záběru koncernového informačního systému na bázi standardní ERP-aplikace o unikátní řešení na bázi klient-server aplikace, mobilních terminálů a docházkových karet pro pokročilé řízení výrobních zakázek, sledování a vyhodnocování produktivity jednotlivých výrobních pracovníků či jejich týmů, řízení kvality, controlling výroby a výpočet pohyblivé složky mezd dle reálné produktivity a kvality ve výrobě topných těles a sanity z produkce společnosti Kermi.

13:45 - 14:15
Řízení podniku podle kapitálové výnosnosti a integrace do informačního systému skupiny procesně i majetkově propojených společností
Radek Páleník, finanční ředitel a místopředseda představenstva, Hanácké železárny a pérovny
Tato přednáška shrne nejen praktické zkušenosti s využitím informačního systému nové generace, který reaguje na výrobní a procesní data a kalkuluje z nich kapitálovou náročnost a který je tak díky přesné deskripci výrobního procesu schopen přesně zkalkulovat a popsat náklady na produkt (tj. jaké má náklady, za jakou cenu by se měl nabídnout, jaká by měla být jeho ziskovost nebo ROI), nýbrž nově též první praktické zkušenosti s integrací takto řízeného podniku do skupiny procesně i majetkově propojených společností.

14:15 - 14:45
Provozní data firmy pod jednou střechou
Aleš Mahdal, projektant z oddělení Systémové  Infrastruktury, ANECT
Obsahem prezentace bude zamyšlení nad přístupem k využití standardů Business Inteligence při provozu ICT.
Provoz ICT je nedílnou a kritickou součástí provozního prostředí každé organizace. Praxe ukazuje, že provoz ICT je pro některé společnosti stále ještě obtížně uchopitelný a řešitelný.
V této přednášce tedy ANECT popíše a představí možný způsob řešení této problematiky z pohledu organizace, která dlouhodobě působí na poli řízení ICT a představí  řešení Centrálního Provozního Portálu (CPP) jako způsob funkčního propojení oblastí provozu ICT (sběr dat) a BI (zpracování a prezentace dat).

14:45 - 15:00
ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

15:00
Závěr setkání

 

 

 

 

Dále souběžně s hlavním programem CIO Network:

Vaší pozornosti doporučujeme praktickou ukázku:

zástupci společnosti ANECT budou předvádět novou převratnou infrastrukturu Autentizace, známou pod názvem ALUCID.  Podají Vám odborný výklad k problematice identity na Internetu, ukážou, jak lze vhodným způsobem chránit identitu nejen zákazníků, ale také vlastních zaměstnanců.

Přijďte se na tento systém podívat, vyzkoušet si jej a osahat. Zájemci si odnesou na USB i svou novou kybernetickou identitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky účasti:

Základní účastnický poplatek pro dodavatele ICT                     

4.900 Kč + DPH

Účastnický poplatek pro členy ICTU

20% sleva z poplatku

Účastnický poplatek pro členy CACIO

100% sleva z poplatku

Účastnický poplatek pro uživatele ICT (nedodavatele ICT)

100% sleva z poplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené poplatky zahrnují:

 

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

 

 

Přihlášení k účasti: