BITS Consulting

[6. 2. 2012] ICT VE FINANČNÍM SEKTORU

Partneři setkání

   

 

  

Mediální partneři:

 

 

 

 

 

 

Termín setkání: 22. března 2011 (čtvrtek), 9.00 - 15.00 hod.
Místo setkání: Konferenční centrum TOWER, CITY TOWER - 27 p. salónek Everest III. , Hvězdova 1716/2b, Praha 4 

 

Hlavní témata:

Jak se promítá několikaletá neutuchající krize globálního finančnictví a její dopady na tuzemskou ekonomiku do aktuálního stavu a trendů využití ICT v tuzemských bankách, pojišťovnách a celé řadě dalších finančních institucí?
Kde mají efektivní řešení na bázi ICT ve světě peněžnictví a pojišťovnictví aktuálně největší přínosy a která jsou největší rizika a jiná úskalí jejich nasazení?
A jak lze takováto ICT-řešení smysluplně využít při nákladově efektivním tvorbě, zavádění a rozvoji nových finančních produktů či při modernizaci a synergické kombinaci produktů již nabízených prostřednictvím nejrůznějších distribučních kanálů a forem komunikace s klienty, elektronickým bankovnictvím a pojišťovnictvím počínaje a podporou nezávislých distribučních sítí konče?
Právě to a zdaleka nejen to jsou témata  setkání CIO Network v konferenčním centru CITY TOWER, jež naváže na předchozí setkání CIO Network na toto téma v minulých letech. V jeho úvodní přednášce tak opět zazní informace o nejaktuálnějším stavu a trendech využití ICT v tuzemském peněžnictví a pojišťovnictví, na jejichž získávání se mnozí přítomní představitele tuzemských bank, pojišťoven a dalších institucí osobně podíleli, na něž pak navážou další informace o reálných možnostech nasazení inovativních ICT-produktů a služeb v tuzemské bankovní a pojišťovací praxi. 

 

Program:

9:30 - 10:00

Registrace

10:00 - 11:00

Aktuální stav a trendy využití ICT ve finančním sektoru: Realita versus priority dodavatelů ICT

Lubomír Karpecki, nezávislý konzultant a publicista, CIO Network

V rámci úvodního vystoupení budou mj. prezentovány nejaktuálnější výstupy právě probíhajícího průzkumu a analýzy aktuálního stavu a trendů využití ICT v tuzemských bankovních institucích, leasingových a úvěrových společnostech, komerčních pojišťovnách a finančních institucích "veřejnoprávních". Tentokrát nebude chybět ani srovnání priorit využití ICT z pohledu výše zmiňovaných finančních institucí v roli korporátních uživatelů ICT s prioritami, jež v tomto segmentu mají podle souběžně probíhajícího průzkumu vybraní klíčoví dodavatelé ICT do tohoto vertikálního segmentu české ekonomiky.

11:00 - 11:20

Lze ve finančních institucích nasadit cloudová řešení?

Martin Záklasník, Obchodní ředitel,T-Systems

Mají finanční instituce uvažovat o cloudu nebo raději rozvíjet vlastní řešení? Co jim může cloud přinést a kde jsou limity. Praktické zkušenosti z realizovaného projektu.

11:20 - 11:40

Trendy ICT využitelné v bankovnictví a pojišťovnictví aneb nejen vlastní měna

Stanislav Dvořák, Business Architect - Senior Consultant, AutoCont

Jaké trendy v ICT Vám mohou pomoci realizovat vyšší přidanou hodnotu a odlišit se od konkurence? Přemýšlíte, jak lépe sladit Vaše IT s podnikáním? Nechte se inspirovat praktickými příklady realizací ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.

11:40 - 12:00

Primární koordinátor - zjednodušení provozních procesů pro řízení subdodavatelů služeb

Jiří Bartůněk, Senior konzultant, ANECT

Primární koordinátor je bezpečný koncept, vedoucí směrem k outsourcingu. Umožňuje čerpat výhody outsourcovaného řešení a přitom omezuje jeho rizika.

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 13:25

Klíčové trendy využití ICT ve finančním sektoru a problémy či rizika jejich praktického uplatnění

Lubomír Karpecki, nezávislý konzultant a publicista, CIO Network

Rozvoj využití nových typů mobilních koncových stanic informačních systémů,  virtualizace desktopové i serverové ICT-infrastruktury, budování center sdílených služeb, cloud computing a další aktuální hojně diskutované trendy přináší nejen nové možnosti využití ICT při podpoře aktivit finančních institucí, nýbrž taky nové již aktuálně zcela reálné i potenciální problémy a rizika. Jakou optikou nahlíží na tyto trendy korporátní uživatelé ICT z řad finančních institucí a jaké jsou klíčové bariéry jejich širšího uplatnění v tomto vertikálním segmentu české ekonomiky? 

13:25 - 13:50

Kde provozovat IT-infrastrukturu - interně, v zahraničí nebo snad "v oblacích"?

Pavel Zídek, IT Infrastructure Manager GE Money Group v. v.

Zejména v nadnárodních společnostech a finančních skupinách je aktuálně stále živým problémem, zda provozovat IT-infrastrukturu interně, na úrovni skupiny, u mateřské společnosti v zahraničí  nebo někde v "oblacích" tak, aby bylo možné využít nižších  nákladů v nějakých "levnějších" zemích. Vyvažují však přínosy jednotlivých variant řešení tohoto problému jejich rizika? Ve kterých oblastech má smysl jednotlivé varianty řešení či jejich vhodnou kombinaci využívat, aniž by tím byla výrazněji omezena reakční doba na nové požadavky IT-podpory na specifických lokálních trzích, schopnost pružné reakce na změny globálního podnikatelského prostředí či flexibilita IT-podpory změn ve směřování příslušných finančních společností či jejich skupin?

13:50 - 14:15

Rizika a BCM

Zdeněk Blažek, Assistant Vice-President, LSO, BC  Manager, COMMERZBANK AG Praha
Management rizik, posouzení hrozeb/rizika jako předpoklad efektivního zajištění bezpečnosti práce a obnovení činnosti organizace, koncepce Katalogu hrozeb a zranitelností, Business Continuity, Business Impact Analysis, nejdůležitější příčiny přerušení činnosti ? netradičně? to vše jsou témata, jimž je nezbytné věnovat pozornost zvláště v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví.

14:15 ? 14:45
Závěrečná diskuse

15:00

Závěr

 

 

 

 

 

Podmínky účasti:

Základní účastnický poplatek                   

4.900 Kč + 20% DPH

Účastnický poplatek pro uživatele ICT z finančního sektoru
(nedodavatele ICT)

100% sleva z poplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené poplatky zahrnují:

 

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

 

 

Přihlášení k účasti: