BITS Consulting

[23. 3. 2009]

CIO Network - STAVEBNICTVÍ


KLUBOVÉ SETKÁNÍ MANAŽERŮ ČESKÝCH PODNIKŮ

Partner setkání

 

Oborový partner

 

Spolupracující partner

 

 

Termín setkání: 23.dubna.2009 (souběžně s konáním IBF 2009 v Brně)

Místo setkání: Konferenční centrum VORONĚŽ, Brno

Hlavní témata:

Setkání je určeno:

Program:

Úvodní část programu bude věnována obecnému shrnutí změn, které s sebou přináší krize v české ekonomice, a jejich aktuálním i potenciálním důsledkům pro české stavebnictví.

V další části tohoto klubového setkání získají jeho účastníci unikátní, jinými cestami nedostupné informace o aktuálním stavu a trendech využití ICT v podnicích ze segmentů stavební společnosti, výroba stavebních prvků a hmot, výroba průmyslové keramiky a dřevozpracující a nábytkářský průmysl. 

Po přestávce na kávu bude program pokračovat prezentací výsledků exkluzivního bleskového průzkumu realizovaného během brněnského stavebního veletrhu společností CCV. 

Dalším bodem programu bude časové srovnáním trendů využití ICT ve stavebnictví, a dřevozpracujícím průmyslu (využití ICT v posledním desetiletí).

Na závěr proběhne diskuse, ve které dojde na shrnutí a dosud nezodpovězené dotazy a nové náměty a také by v ní mělo zaznít "co trápí tuzemského CIO ve stavebnictví.

Každý účastník získá volný vstup na stavební veletrhy - využijte Vaší přítomnosti v Brně k návštěvě stavebních veletrhů! 

Aby jste mohli využít volné vstupenky na stavební veletrhy IBF, SHK a EDEN 3000, zkrátili a "zhustili" jsme program setkání CIO Network tak, že končí již ve 13:00 hod. obědem. 

Programové a časové schéma:

9:00 - 9:30 Registrace + Snídaně

9:30 - 10:00 Úvod - Stavebnictví na prahu krize (Lubomír Karpecki, BITS Consulting)

10:00 - 11:15 Stav využití ICT ve stavebnictví, ve výrobě stavebních hmot a prvků, ve výrobě stavební a průmyslové keramiky a ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (Lubomír Karpecki, BITS Consulting)

11:15 - 11:30 Přestávka na kávu

11:30 - 12:00 Jak se stavebnictví dívá na informační systémy (Petr Ondrášek, CCV Informační systémy)

12:00 - 12:30 Trendy ve využití ICT ve stavebnictví - časové srovnání a co z toho plyne (Lubomír Karpecki, BITS Consulting)

12:30 - 13:00  Diskuse - "Co trápí tuzemského CIO ve stavebnictví?"

13:00 Závěr setkání + oběd

od 14:00 Individuální návštěva expozic IBF, SHK a EDEN 3000



Podmínky účasti:

Více o podmínkách účasti, platbě, splatnosti a storno podmínky naleznete zde.


Přihlášení na klubové setkání lze vyplněním formuláře dole.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či připomínek nás kontaktujte: info@cionetwork.cz