BITS Consulting

[20. 4. 2009]


CIO Network - FINANČNÍ SEKTOR


Hlavní partner setkání

 

 

   
         

Partneři setkání

       

 

 

 


 


Termín setkání: 17. září 2009 (čtvrtek)

Místo setkání: Konferenční centrum ČNB, Senovážné nám. 30, Praha 1

Hlavní témata:

Setkání je určeno:

Program:

Úvodní část programu bude věnována obecnému shrnutí změn, které s sebou přináší krize v české ekonomice, a jejich aktuálním i potenciálním dopadům na český finanční trh.

V další části tohoto klubového setkání získají jeho účastníci unikátní, jinými cestami nedostupné informace o aktuálním stavu a trendech využití ICT v podnicích ze segmentů bankovnictví, úvěrové a leasingové společnosti. 

Kromě výše uvedených informací budou definovány aktuální otázky a možnosti využití ICT ve finančním sektoru, na které volně naváží příspěvky partnerů setkání CIO Network.

 
Na závěr proběhne diskuse, ve které dojde na dosud nezodpovězené dotazy a nové náměty.


Programové a časové schéma: 

8:30 - 9:00 Registrace + snídaně
9:00 - 10:15 Aktuální stav využití ICT v hlavních segmentech českého finančního sektoru
  Lubomír Karpecki (BITS Consulting), nezávislý konzultant a publicista
10:15 - 10:45 Úplná centralizace IT v GE Money Bank
  Martin Hudeček (ORBIT), ředitel společnosti
10:45 - 11:15 Smarter Planet/Smarter Banking
  Pavel Šiška (IBM), IBM Sales and Distribution, Financial Services Sector Manager of FSS
11:15 - 11:30 Přestávka na kávu
11:30 - 12:00 Trendy využití ICT ve finančním sektoru v letech 1999 až 2009 a prognóza do roku 2013
  Lubomír Karpecki (BITS Consulting), nezávislý konzultant a publicista
12:00 - 12:20 Managed Services v praxi
  Jiří Borej (ANECT), vedouci oddělení analýzy a návrhu procesu 
12:20 - 12:40 Financial Services Production Line 
  Petr Šídlo (CLEVERLANCE Enterprise Solutions), Chief Consulting Officer 
  Jakub Dadák (CLEVERLANCE Enterprise Solutions), Chief Technology Officer
12:40 - 13:00 Exploye Audit4Office - unikátní tréninkový, e-learningový a výukový systém
  Štefan Fejes (EXPLOYE), Software Architect
13:00 Závěrečná diskuse + oběd









































Podmínky účasti: 
  
Základní účastnický poplatek pro dodavatele ICT                      6.190 Kč + DPH
Účastnický poplatek pro členy SPIS 20% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro členy CACIO 100% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro uživatele ICT (nedodavatele ICT) 100% sleva z poplatku














Více o podmínkách účasti, platbě, splatnosti a storno podmínky naleznete zde.


Přihlášení na klubové setkání lze vyplněním formuláře dole.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či připomínek nás kontaktujte: info@cionetwork.cz