BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

CIO Network - SNÍŽENÍ NÁKLADŮ OPTIMALIZACÍ PROVOZU INFRASTRUKTURY


Partneři setkání

 

 

   
   


 
 


 
Termín setkání: 23. listopadu 2009 (pondělí)

Místo setkání: Konferenční centrum In Garden, Dvouletky 42, Praha 10

Hlavní témata:

  • dálková správa klientské infrastruktury (PC)
  • hosting a outsourcing

Setkání je určeno:

  • IT-manažerům a ostatním představitelům managementu
  • představitelům dodavatelů ICT-řešení
  • IT-specialistům,
  • a v neposlední řadě též analytikům a konzultantům.

Program: program je aktuálně doplňován, sledujte prosím naše stránky


8:00 - 9:00 Registrace, snídaně, neformální diskuse a výměna zkušeností

 
9:00 - 9:45 Lubomír Karpecki (BITS Consulting) - Hlavní trendy vývoje struktury výdajů na ICT v komerční části české ekonomiky
 
9:45 - 10:15 Petr Ulvr (Intel) - Vzdálená správa PC s využitím technologie vPro - významné snížení provozních nákladů
 
10:15 - 10:30 Přestávka na kávu, neformální diskuse a výměna zkušeností
 
10:30 - 11:00   Jakub Jiřiček (Symantec) - Správou systémů ke snižování počtu bezpečnostních incidentů
 

11:00 - 11:45   Zkušenosti uživatelů
Martin Čvančara (OBI Česká republika) - Behefity implementace Atrisu
Otto Plechata (Multima) - Zkušenosti českých zákazníků s implementací vPro
Iva Steinerová (PerPartes Consulting) - Vyčíslitelné přínosy technologie vPro (zahraniční case study)

 
11:45 - 12:00   Diskuse
 
12:00 - 13:00 Oběd, neformální diskuse a výměna zkušeností
 
13:00 - 13:30  Martin Záklasník (T-Systems Czech Republic) - Jak dosáhnout úspor optimalizací ICT
 
13:30 - 14:15 Zkušenosti uživatelů
Miloslav Marčan (MPO) -
Outsourcing registru živnostenského podnikání
Aleš Ulmajer (SKANSKA) - Outsourcing provozu SAP ve společnosti SKANSKA
 
14:15 - 14:30 Přestávka na kávu, neformální diskuse a výměna zkušeností
 
14:30 - 15:00 Lubomír Karpecki (BITS Consulting) - Outsourcing a insourcing
 
15:00 - 15:30   Závěrečná diskuse
 
15:30 - 16:00 Losování tomboly
 
16:00 Závěr setkání

 


*******************************Podmínky účasti: 

Základní účastnický poplatek za účast jedné osoby (dodavatelé ICT): 6.190 Kč + DPH 
Účastnický poplatek pro uživatele ICT (non-dodavatele ICT): 100% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro členy SPIS: 20% sleva z poplatku
Účastnický poplatek pro členy CACIO: 100% sleva z poplatku 
Více o podmínkách účasti, platbě, splatnosti a storno podmínky naleznete zde.


Přihlášení na klubové setkání lze vyplněním formuláře dole.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či připomínek kontaktujte paní Martinu Karpeckou - martina.karpecka@cionetwork.cz .

Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz