BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

Abstrakty + prezentace přednášek Výroční konference CIO Network a CACIO

 
                        I. Úvodní blok
Zdeněk Pilz (ICTU, SUN)
Název: Role IT v krizi
Abstrakt: Jaké jsou dopady krize na IT; soutěž o IT služby uvnitř korporací; dopady globalizace; konsolidace IT - ekonomické nebo politické rozhodování; IT jako neodmyslitelná součást/nástroj firemních procesů; co je v krizi hlavním požadavkem na IT - vyšší konkurenceschopnost nebo efektivita společnosti?
 
Lubomír Karpecki (CIO Network), Roman Blažíček (Lasselsberger)
Název: Jak přežít krizi
Abstrakt:  Mělo využití ICT v tuzemských podnicích v uplynulém desetiletí reálné přínosy, nebo bylo pouhou nákladovou položkou? Jaká očekávání spojují manažeři českých podniků s využitím ICT v době ekonomické krize, s jakými problémy se jejich naplňování v této době potýká a jaké hlavní trendy se v této oblasti rýsují pro období očekávaného oživení. Na tyto a některé další otázky naznačí odpověď společná úvodní přednáška top-manažera průmyslového podniku s analytikem, která bude vycházet z dlouhodobého mapování využití ICT ve stovkách českých podniků.
 
Michal Provazník (Gartner)
Název: Optimalizace nákladů na ICT
Abstrakt: Společnost Gartner podporuje permanentně své klienty ve všech oblastech důležítých pro CIO. V období recese je důležité se soustředit na optimalizaci nákladů. Proto Gartner připravil metodiku a celou řadu dalších podpůrných nástrojů pro snadné hledání možností a optimalizace nákladů. Předvedený toolkit je jedním z nich. 
 
Petr Hujňák (ISACA, Per Partes)
Název: Hodnocení přínosů IT pro business
Abstrakt: Nabízí ještě IT hodnoty, které vedou ke konkurenčním výhodě organizace? Existuje shoda názorů na hodnocení a způsob řízení přínosů IT pro business? Přednáška nabízí různé pohledy autorit se zaměřením na doporučený best practice ISACA k této problematice.
 
                        II. blok - Zvýšení přínosů IT
Petr Kuchař (ICTU, ABRA)
Název: Projekt elektronické fakturace v ČR, formát ISDOC
Abstrakt: Přednáška představí projekt Elektronické fakturace v ČR, který navrhla Pracovní skupina pro elektronickou fakturaci ICT Unie (do roku 2009 sdružení SPIS). V rámci přednášky budou prezentovány hlavní odlišnosti od jiných formátů a posluchači se dozvědí, jakým způsobem tento formát podporují ministerstva financí a vnitra ČR.
 
Antonín Běhounek (ICZ), Miloslav Marčan (MPO)
Název: Elektronické podání podnikatele vůči Živnostenskému rejstříku po roce
Abstrakt: Přednáška představí projekt Elektronické podání podnikatele vůči Živnostenskému rejstříku a ukáže, jak se tento projekt v průběhu roku dále rozvíjel, jak byl využíván jednotlivými skupinami uživatelů a jak hodnotí jeho přínosy zadavatel a uživatelé tohoto projektu.
  
Martin Záklasník (T-Systems)
Název: Jak se zajišťuje provoz vítězného RŽP
Abstrakt: Jak vést úspěšný IT projekt na příkladu RŽP Jaké jsou výchozí podmínky pro to, aby IT projekt nebyl předem odsouzen k neúspěchu. Specifika řízení ve fázi přípravy, provádění projektu a po přechodu do běžného provozu. Best practise na příkladu RŽP.
 
 
                        III. blok - Úspora nákladů
Hynek Cihlář (Autocont)
Název: Úspory nákladů v ICT vs. Technologický dluh
Abstrakt: Konsolidace ICT je v době finanční krize téma, které je více než aktuální. Je však trend neustálého snižování nákladů na ICT správný ? Jak najít správnou míru snížení nákladů, která nebude do budoucna představovat neadekvátní navýšení rizik ? Na konsolidaci ICT je nutno pohlížet jako na globální téma, napříč více úrovněmi infrastruktury a zároveň v kontextu k životnímu cyklu řešení (od analýzy až po provoz konsolidovaného prostředí). O to jak uchopit konsolidaci ICT prohovoří na základě zkušeností z konsolidačních projektů Hynek Cihlář, architekt řešení a senior konzultant ze společnosti AutoCont CZ.
 
Petr Ulvr (Intel)
Název: Optimalizace infrastruktury pomocí technologie Intel
Abstrakt: Strategické, cílené investice do IT Vám mohou pomoci generovat úspory a výdělek převyšující to co by jste jinak ušetřili prostým snižováním nákladů. V nabídce společnosti Intel dnes najdete technologie, které jsou nejen výkonnější a bezpečnější, ale umožňují také efektivnější správu PC, posouvají hranice energetické spotřeby výrazně níže v oblasti serverů umožňují dříve nevídané konsolidační poměry. A co je nejdůležitější, návratnost investice je možná již za 9 měsíců.
 
Pavel Buček (Arrow ECS )
Název: Vitrualizace s Citrix řešeními - snadnější cesta k maximální efektivitě IT
Abstrakt: Citrix je leaderem na trhu doručování desktopů a aplikací. Díky virtualizaci a technologiím pro poskytování operačních systémů, aplikací a desktopů na téměř libovolná zařízení, dokáže nabídnout maximálně efektivní využití IT zrdojů zákazníků. Koncept Cloud Computingu v této chvíli pro Citrix jednou z výhod, kterou svým zákazníkům dokáže plnohodnotně nabídnout.

Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz