BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

Petr Hujňák - prezentace

Petr Hujňák (ISACA, Per Partes)
Název: Hodnocení přínosů IT pro business
Abstrakt: Nabízí ještě IT hodnoty, které vedou ke konkurenčním výhodě organizace? Existuje shoda názorů na hodnocení a způsob řízení přínosů IT pro business? Přednáška nabízí různé pohledy autorit se zaměřením na doporučený best practice ISACA k této problematice.


Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz