BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

Hynek Cihlář - prezentace

Hynek Cihlář (Autocont)
Název: Úspory nákladů v ICT vs. Technologický dluh
Abstrakt: Konsolidace ICT je v době finanční krize téma, které je více než aktuální. Je však trend neustálého snižování nákladů na ICT správný ? Jak najít správnou míru snížení nákladů, která nebude do budoucna představovat neadekvátní navýšení rizik ? Na konsolidaci ICT je nutno pohlížet jako na globální téma, napříč více úrovněmi infrastruktury a zároveň v kontextu k životnímu cyklu řešení (od analýzy až po provoz konsolidovaného prostředí). O to jak uchopit konsolidaci ICT prohovoří na základě zkušeností z konsolidačních projektů Hynek Cihlář, architekt řešení a senior konzultant ze společnosti AutoCont CZ.


Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz