BITS Consulting

[30. 3. 2010]


CIO Network - VIRTUALIZACE - a co dál?

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

 

 

 

 

 

Termín konání:  13. května 2010 
Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, ul. Dvouletky, Praha

Obsah setkání: Již druhý ročník setkání CIO Network věnovaného tématu virtualizace ICT-infrastruktury a aplikací naváže na velmi úspěšný ročník předchozí. Stejně jako on přitom bude věnován především sdílení zcela konkrétních praktických zkušeností s využitím virtualizace ICT a s jeho přínosy i úskalími v reálných tuzemských podmínkách, které naváže na úvodní přednášku shrnující aktuální stav a trendy využití virtualizace ICT v komerční části české ekonomiky. 
Komu je setkání určeno: nejen CIO, IT-manažerům a IT-specialistům z řad pracovníků tuzemských institucionálních uživatelů ICT, ale také jejich ostatním představitelům např. z řad ekonomického managementu a dalších zájemců o problematiku virtualizace a jejich konkrétních reálných přínosů a úskalí. Jako takové je tak toto setkání mimořádně zajímavé také pro dodavatele ICT, od dodavatelů ICT-infrastruktury až po dodavatele podnikových aplikací pro virtuální prostředí.
Program setkání: 

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:30 Lubomír Karpecki (BITS Consulting)
Přehled aktuálního stavu využití IT-infrastruktury v komerční části české ekonomiky
9:30 - 10:00 Jiří Borej (ANECT)
Úloha IT v retrospektivě, poučíme se?
10:00 - 10:20 Ondřej Marek (CITRIX)
Snadnější cesta k maximální efektivitě správy desktopů
10:20 - 10:40 Luboš Chládek (DHL)
Případová studie - Virtualizace ve společnosti DHL
10:40 - 11:00 Coffee break
11:00 - 11:30 Marek Kolín (NetApp)
Jak spravovat data ve virtualizovaném prostředí?
11:30 - 12:00 Jiří Lukáš (Fujitsu) 
Fujitsu - řešení workplace pomocí nové technologie Zero Client
12:00 - 12:20 Vilém Hladík (PRE)
Případová studie - Virtualizace ve společnosti PRE - rok poté
12:20 - 12:45 Diskuse
12:45 -13:45 Oběd
13:45 - 14:05 Petr Váša (Microsoft)
Virtualizace od datacentra po desktop
14:05 - 14:25 Martin Záklasník (T-Systems)
Cloud computing - reálná případová studie v ČR
14:25 - 14:45 Lukáš Bělovský (BULL)
Včera, dnes a zítra
14:45 - 15:00 Coffee break
15:00 -15:20 Hynek Cihlář (AutoCont)
Mýta a fakta virtualičních technologií, a neb využití možností v praxi
15:20 - 15:40 Luboš Prajer (ANECT)
Jiný způsob řešení emailové bezpečnosti
15:40 - 16:00 Diskuse
16:00 ZávěrPodmínky účasti: 

Základní účastnický poplatek jedné osoby:  6.190 Kč + 20% DPH
Účastnický poplatek dalších osob z téže společnosti:  20% sleva ze základního poplatku
Účastnický poplatek pro představitele členů ICTU:  20% sleva ze základního poplatku
Účastnický poplatek pro členy CACIO:  100% sleva ze základního poplatku

Účastnický poplatek pro uživatelské firmy :  100% sleva ze základního poplatku
(non-dodavatelé ICT)
  Možnost přihlášení: 

prostřednictvím následujícího formuláře: