BITS Consulting

[26. 1. 2009] Kdo jsme

Již více než jedenáct let se zabýváme systematickým mapováním aktuálního stavu a trendů využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech české ekonomiky. Po jedenáct měsíců v kalendářním roce navštěvujeme osobně měsíc po měsíci vždy přibližně dvacítku podniků z některého ze čtyřiačtyřiceti vertikálních segmentů české ekonomiky. Komplexní informace o aktuálním stavu a trendech využití ICT v bezmála tisícovce významných tuzemských podniků, které se nám touto cestou podařilo nashromáždit, pak vždy po čtyřech letech týmž způsobem průběžně aktualizujeme.

Takto nashromážděné informace využíváme nejen při přípravě a zpracovávání souhrnných analýz využití ICT v příslušných vertikálních segmentech české ekonomiky, které jsou průběžně publikovány v tuzemském odborném tisku, ale také při přípravě CIO Network - pravidelných klubových setkání představitelů podniků z příslušných vertikálních segmentů české ekonomiky s jejich kolegy ze segmentů příbuzných a také s představiteli dodavatelů ICT-řešení, jež by mohly tyto podniky využít při dalším zvyšování své konkurenceschopnosti.

Ing. Lubomir Karpecki - životopis